DATASKYDDSFÖRKLARING Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (DSGVO) (från och med december 2022)

Introduktion
Olivoljefabriken Macchia Verde Bio driver sin webbplats under internetdomänen https://olivoljek-varn.se, alla underdomäner som tillhör dessa domäner samt tillhörande online- och offlineprogramvaror och applikationer kan i allmänhet användas utan att man behöver lämna personuppgifter. I den mån personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadresser) samlas in på våra sidor sker detta alltid på frivillig basis, så långt det är möjligt. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Vi påpekar att dataöverföring på Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Det är härmed uttryckligen förbjudet för tredje part att använda de kontaktuppgifter som offentliggjorts inom ramen för imprintskyldigheten för att skicka reklam- och informationsmaterial som inte uttryckligen har begärts. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, t.ex. genom skräppost.

Integritetspolicy för användning av Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats kommer din IP-adress att förkortas i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla dem andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Den IP-adress som överförs från din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter som Google har.

Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att du i så fall kanske inte kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att Google samlar in information om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) som genereras av kakan och att Google behandlar denna information genom att ladda ner och installera den webbläsartillägg som finns på följande länk:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bildrättigheter
Alla fotografier och bilder på denna webbplats används i enlighet med bestämmelserna om dataskydd. Alla personer som avbildas på fotografierna på denna webbplats har gett sitt samtycke till användningen av fotografierna, och användningen är därför tillåten i enlighet med § 22 i den tyska lagen om upphovsrätt till konst (KunstUrhG).

Use of cookies
Cookies are used on our websites. Cookies are small files that store data in the memory of your browser for technical session control purposes. This data does not contain any information that we can assign to a natural person. Session cookies are used when you use the website. Session cookies are used for secure authentication and are deleted when you log out of a password-protected area of the website. Cookies help us to analyse web traffic on our website. In addition, in individual cases, cookies can support web applications that can tailor the use of the website specifically to your needs and, in that context, retain information about existing preferences. Furthermore, we would like to point out that browsers usually have cookie management functions that allow you to prevent the installation of cookies with appropriate settings, which may, however, lead to a limitation in the use of the website. If you wish to reject cookies, please adjust your browser settings accordingly.

Security
MacchiaVerdeBio takes all necessary technical and organisational security measures to protect your personal data against loss and misuse. For example, your data will be stored in a secure operating environment that is not accessible to third parties. Should you wish to contact Filippo Spadaro by e-mail, please note that, due to the nature of the Internet, the confidentiality of the information transmitted can never be guaranteed 100%, and that the content of e-mails may be viewed by unauthorized third parties. We therefore recommend that you send us confidential information by post only.

Storage period
We process and store your data for the duration of our contractual relationship. In addition, we are subject to storage and documentation obligations with specified periods of up to 10 years (e.g. tax law requirements). Furthermore, special legal requirements may necessitate a longer retention period, e.g. proof of statutory limitation periods. If data is no longer required for the fulfilment of contractual or legal obligations, it will be regularly deleted, unless its limited further processing is necessary for the fulfilment of the aforementioned purposes.

Who we are

Our website address is: macchiaverdebio.com .

What personal data we collect and why

Contact forms

Cookies

When you post a comment on our website, it may mean that you consent to your name, email address and website being stored in cookies. This is a handy feature so you don’t have to enter all this information again the next time you post a comment. These cookies are kept for one year.

If you have an account and log in to this website, we will place a temporary cookie to determine whether your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is deleted when you close your browser.

When you log in, we will set some cookies to store your login details and viewing options. Login cookies expire after two days and display option cookies expire after one year. If you select ”stay logged in” when you log in, your log in will be maintained for a fortnight. When you log out of your account, the log-in cookies are deleted.

When you edit or publish an article, an additional cookie is stored in your browser. This cookie contains no personal data and only refers to the post ID of the article you just edited. The cookie expires after one day.

Embedded content of other websites

Messages on this website may contain embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded contents from other websites behave exactly as if the visitor had visited the other website.

Those websites may collect information about you, use cookies, embed additional third-party tracking services and record your interaction with that embedded content, including your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to this website.

Analytics services

Who we share your information with

How long we keep your information

When you post a comment, it is stored indefinitely, including metadata. This allows us to automatically detect and approve follow-up comments, rather than keeping them in a moderation queue.

For users who register on our website, we also store the personal information they provide in their user profiles. All users can view, change or delete their personal information at any time (the user name cannot be changed). Administrators of the website can also view and modify this information.

What rights do you have to your information

If you have an account on this website or have posted comments, you may request an export of your personal information from us, including any information you have provided to us. You may also request that the personal information we hold about you be deleted. This does not include data that we need to keep for administrative, legal or security purposes.

Where we send your information

Comments from visitors may be examined by an automated spam control service.